LEDELSESSYSTEMER.DK
- FORUM OM LEDELSE OG SYSTEMER

Kom med i en netværksgruppe, der mødes om et eller flere temaer ...


Del viden og erfaringer i øjenhøjde med andre chefer eller nøglemedarbejdere, som beskæftiger sig med ledelse, systemer og relaterede emner.

Anmod om medlemskab i en netværksgruppe under  LEDELSESSYSTEMER.DK
Dette er en forespørgselsformular - endelig bestilling af deltagelse i netværk gives først, når du accepterer et efterfølgende tilbud fra os om medlemskab i en specifik gruppe.

Længere nede på denne side kan du læse om betingelser og forløb i forbindelse med oprettelse af medlemskab i Ledelsessystemer.dk's netværksgrupper.

Særlig service: Hvis Ledelsessystemer.dk ikke kan tilbyde dig den netværksgruppe du søger, vil vi forsøge at finde andre relevante netværksudbydere at formidle kontakt til. Dine oplysninger vil aldrig blive udleveret uden din forudgående accept.

Jeg har interesse i at deltage aktivt i en netværksgruppe med følgende temaer / kompetencer, samt ønsker at modtage tilbud om at deltage, når matchende grupper oprettes
...
 
Netværkstype, du ønsker at
få tilbud om at deltage i:


Netværksinteresser
:
Marker alle relevante kategorier som du kunne tænke dig at netværke om.

Hvad omfatter kategorierne?

(Marker evt. flere temaer i feltet "Andre interesser" ved
at holde Ctrl-tasten nede).


 

Primær interesse
(vælg kun én)

Andre interesser
(vælg evt. flere)
Beskriv "Andre temaer"
(hvis markeret herover):
Hvor langt vil du køre, for at deltage på netværksmøder?:

Virksomhedsoplysninger
Virksomhedsnavn:
Virksomheds adresse:
Postnummer:
By:
Hjemmeside:
Virksomhedens sektor:
Virksomhedens branche:
Antal ansatte (cirka):
Dit navn:
Din stillingsbetegnelse:
Din telefon:
Din E-mail:
 
Andet
Jeg vil gerne vide mere om, at være ekspert-skribent for Ledelsessystemer.dk.

Hvordan fandt du ledelsessystemer.dk?:
Ønsker du at modtage
vort e-mail nyhedsbrev?:
Bemærkninger til ledelsessystemer.dk
 - f.eks. uddybning af dine ønsker til netværkstemaer
(valgfrit felt)
:


Indsend


Jeg agter (men forpligter mig hermed ikke til) at blive et aktivt medlem af en netværksgruppe med et eller flere temaer som markeret herover.

LEDELSESSYSTEMER.DK bedes kontakte mig med henblik på medlemskabets videre forløb. Såfremt jeg efterfølgende afgiver endelig bestilling, gælder nedenstående kommercielle betingelser m.v. for min deltagelse i netværket under LEDELSESSYSTEMER.DK

 

Netværksgrupper, betingelser og oprettelsesforløb

Forvent videndeling, erfaringsudveksling og personlige relationer
Medlemmerne i vore netværksgrupper har en udpræget kultur for at dele og formidle viden og erfaringer med hinanden. Det giver bl.a. mulighed for at etablere mere konkret samarbejde mellem personer og virksomheder.

Vi søger altid at sikre, at gruppemedlemmer har en ok kemi og at grupperne er sammensat hensigtsmæssigt i forhold til sit formål og sine temaer. Vi sammensætter bl.a. grupperne ud fra medlemmernes brancher, geografi og kompetencer.

Vi udbyder to typer netværksgrupper:

  1. ERFA-grupper og faglige netværk, som kan handle om specifikke emner eller faglig udvikling og sparring inden for bestemte temaer, f.eks. ledelsesværktøjer og -systemer, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, forandringsledelse, produktivitet og lignende emner.
     
  2. Virksomhedsleder-grupper
    For direktører som ønsker at have et netværk at trække på vedr. både faglige aspekter og ledelsesmæssige udfordringer som topleder.
    I virksomhedsleder-grupperne er de personlige relationer meget værdifulde, ligesom fortrolighed er en selvfølge. Grupperne sammensættes så medlemmerne kommer fra beslægtede brancher, hvorved en udbytterig sparring og bevidst udvikling af nyttige relationer mellem virksomhedsledere kan opstå.

Grupperne styres af netværkskoordinatorer fra Ledelsessystemer.dk, som er fagligt kompetente indenfor den enkelte gruppes hovedtema. Koordinatoren bidrager med viden og inspiration, samt står for alt det praktiske omkring gruppens aktiviteter samt er gruppens sekretær.

Grupperne mødes 4 til 6 gange om året, efter tur hos de deltagende virksomheder, samt har løbende kontakt via diskussioner på gruppens Linkedin-gruppe - og selvfølgelig via eventuel direkte kontakt mellem medlemmerne. Værtsvirksomheden står for en let forplejning på møderne.

Andre aktiviteter og muligheder kan omfatte:
 - netværksbaserede kurser,
 - udveksling af interne audits og andre gensidige fordele / ressourcer
 - fællesskab om udstyr og faciliteter (f.eks. specielt måleudstyr)
 - andre typer samarbejde.

Netværkskurser og andre fælles netværksarrangementer arrangeres af koordinatoren og afholdes evt. sammen med andre netværksgrupper under Ledelsessystemer.dk. Sådanne temamøder, workshops, seminarer m.v. udbydes af os til fordelagtige medlemspriser.

Gruppemedlemmerne er i høj grad medbestemmende - det er bare at komme med ideen, så får vi den til flyve, hvis der er tilstrækkelig tilslutning ...

Netværksgruppers medlemsliste, formål og aktivitetsplaner er tilgængelige på netværkets Linkedin-gruppe, ligesom resultater m.v. af de enkelte foras aktiviteter kan kommunikeres ud i hele netværket via LEDELSESSYSTEMER.DK's overordnede Linkedin-gruppe samt her på Ledelsessystemer.dk.

Medlemskabet er personligt og kan følge dig ved evt. jobskifte. Det giver adgang til en netværksgruppe og dennes aktiviteter, samt fælles netværksarrangementer til medlemspris.

Din endelige indmeldelse sker efter dit første møde med gruppen, så du har mulighed for at sikre dig, at gruppens formål, aktiviteter og medlemmer lever op til dine forventninger.

Alle person- og virksomhedsdata behandles fortroligt af LEDELSESSYSTEMER.DK og udleveres ikke til tredjemand. Stamdata, kompetencer m.v. styres af det enkelte medlem i dennes almindelige Linkedin-profil. Disse oplysninger deles med gruppens medlemmer, når der 'connectes' i Linkedin-gruppen hhv. via almindelig mailkommunikation.

Som medlem optages ikke personer og virksomheder der herigennem primært ønsker at etablere kommerciel kontakt med netværkets medlemmer. Dette strider imod netværkets formål og etik. Hvis du har kommerciel interesse i målgruppen kan du bidrage med nyheder, viden og inspiration eller annoncere på LEDELSESSYSTEMER.DK. 

Pris og betingelser
Der kan oprettes medlemskab af LEDELSESSYSTEMER.DK's netværksgrupper til følgende priser:

 - Erfa-gruppe (tema eller faglig/tværfaglig): 4.650 kr. pr. år.
 - Virksomhedsleder-gruppe 7.950 kr. pr. år.
 - Der tillægges moms, 25%.

Medlemskabet betales forud for et år af gangen.
Ved udeblivende betaling opsiges medlemskabet og medlemmet slettes fra gruppens Linkedin-gruppe m.v..
Vi refunderer ikke betalingen, heller ikke hvis medlemmet beder om at udtræde inden udløbet af en medlemsperiode.
Fortsættelse af medlemskabet skal bekræftes af medlemmet inden indgangen til en ny periode. Bekræftes medlemskabet, fortsætter det i umiddelbar forlængelse af forudgående periode.

Sådan oprettes dit medlemskab af en netværksgruppe hos LEDELSESSYSTEMER.DK
Udfyld og send formularen øverst på denne side.

Når vi kan samle en ny gruppe der matcher dine ønsker - eller når der bliver en ledig plads i en bestående gruppe - vil du blive kontaktet med et tilbud om medlemskab.

Du deltager i gruppens førstkommende møde og når du har meddelt os din accept af medlemskabet i denne gruppe, modtager du en e-mail med en faktura på medlemskabet, gældende fra den dato, hvor du deltog på dit første møde i gruppen.

For at deltage i gruppens online forum, skal du have en profil på Linkedin, melde dig ind i vores overordnede (åbne) Linkedin-gruppe "www.LEDELSESSYSTEMER.DK" samt anmode om medlemskab af den konkrete undergruppen på Linkedin. Bemærk: Vi hjælper dig gerne i gang med Linkedin, hvis du ikke har en profil.

Alternativ netværksudbyder
Hvis Ledelsessystemer.dk ikke kan tilbyde dig den netværksgruppe du søger, vil vi forsøge at finde andre relevante netværksudbydere at formidle kontakt til.

Dine oplysninger vil aldrig blive udleveret uden din forudgående accept.

Hvis du vælger en anden netværksudbyder, gælder dennes priser og betingelser i stedet for ovennævnte.

 
 

Tilbage  |  Top

Senest opdateret 12-01-2014