LEDELSESSYSTEMER.DK
- FORUM OM LEDELSE OG SYSTEMER
Ledere skal ringe til en ven, når der skal gennemføres forandringer

Ledere skal ringe til en ven, når der skal gennemføres forandringer

Forandring & Forbedring | Case | 06-09-2012

Af: Erik Nielsen  |  Andre tags: Kvalitet & Excellence

Intet står stille! Derfor er løbende forandringer nødvendige, hvis en virksomheds markedsposition, kultur eller processer ikke skal ende i 'big bang'-omvæltninger.

 
Men kun få ledere har forstået, at løbende forandringer forebygger drastiske omvæltninger! Det fremgår af European Employee Index 2012, Ennova's seneste måling af arbejdsglæde på det danske arbejdsmarked.

Når dette krydres med, at danske ledere er gode rent fagligt og at de er gode til at skabe et godt arbejdsmiljø - men at de samtidig er dårligt kvalificerede til at lede forandringer - så danner der sig et billede af, at der nok er brug for hjælp til at holde butikken trimmet.

Med andre ord har ledere i mange danske virksomheder brug for vidensfolk, der kan hjælpe dem med at styre, lede og eksekvere nødvendige forandringer i virksomheden. Og der er flere forhold, der underbygger behovet for at ringe til en rådgiver-ven.

Jorden brænder
For eksempel kan nævnes det faktum, at det først er når medarbejderne konfronteres med en 'burning platform' i deres hverdag - og behovet for forandringer er åbenlyst - at de erkender, at deres virksomhed må forandre sig væsentligt, for at klare sig i fremtiden. Frygten for at miste sit job betyder noget i 2012 - men mange vil alligevel ikke se udfordringerne i øjnene, før de kommer helt tæt på.

Inden jorden begynder at brænde, har den fagligt dygtige leder sikkert prøvet at skabe fornyelse og forbedring - men måske er det ikke lykkedes for ham. Og det er her, han skal lytte til de medarbejdere, der brokker sig, for de er i virkeligheden dem, der vil virksomheden det bedst. De er indstillet på, at tingene skal ændres.

Dem der ikke brokker sig (åbenlyst) kan opfattes som passive i forhold til virksomhedens situation og udvikling. Måske er de bare for tilfredse, gider ikke deltage i ansvaret, har prøvet forgæves for mange gange eller er passive af helt andre årsager.

Lederen skal håndtere det hele
Samfundets, økonomiens og markedernes udfordringer skal omsættes til strategier og planer for virksomheden - og medarbejderne skal være med på den! Det er ikke let at være leder, hvis man er mest den fagligt stærke type!

Hvordan spotter man i det hele taget, hvad der skal til, for at sikre virksomhedens succes? Og hvordan skal man få værdi ud af brokkehovedernes grundlæggende gode intentioner for virksomhedens fællesskab og - ikke mindst - hvordan får man den 'tilpasse' medarbejder påvirket til at være med på nødvendige forandringer?

Ring til en forandringsspecialist
Topledelsen i virksomheder der ønsker at forblive på markedet og være produktive, har brug for vidensfolk, der kan hjælpe med at styre, lede og eksekvere forandringer i virksomheden.

En slags forlænget arm for de ledere der er flest af i danske virksomheder, nemlig de fagligt stærke ledere. De har andre styrker end at være forandringsledere og har stor værdi af, at læne sig op af eksterne forandringsspecialister. Nogen, der kan komme med metoderne, planlægge og koordinere og som også vil påtage sig noget af fodarbejdet i projektet. For basisorganisationen skal jo alt andet lige også tage sig af driften, mens forandringerne står på.

Lederen skal være opmærksom på, at finde den rette forandringsspecialist. Erfaring, viden, metoder, kemi, overblik, vedholdenhed og mange andre egenskaber skal være på plads hos den, der skal ind og hjælpe i virksomhedens maskinrum. Noget er vigtigere end andet og det afhænger af rigtig mange faktorer, hvilken rådgiver der er den bedste til jobbet.

Det er dog altid vigtigt, at planlægge og ikke mindst organisere forandringsprojektet, så forandringerne rodfæster sig i virksomheden. Lad mig give et eksempel på, hvordan hele virksomheden kan involveres.

De fire roller i et forandringsprojekt
Jeg er selv virksomhedsrådgiver med speciale i kvalitetsstyringssystemer og har netop afsluttet et succesfuldt ISO 9001 certificeringsprojekt hos A/S Maskinfabrikken RIVAL i Skanderborg.

Jeg havde rollen som den eksterne projektleder og var som sådan både direktørens forlængede arm i projektet og specialisten udi den disciplin det er, at udvikle og implementere et kvalitetsstyringssystem.

Succesen i dette projekt skyldes i høj grad, at det blev organiseret så de 4 nødvendige roller var godt udfyldt:

- 1) Direktøren var forandringsejeren (sponsoren), som udstak retningen, målet og tildelte ressourcerne.
- 2) Jeg selv var, med reference til direktøren, projektlederen (forandringslederen), som satte rammer og metoder op, planlagde, fulgte op, guidede medarbejderne og påtog mig de mere specialiserede opgaver i projektet.
- 3) Virksomhedens produktionschef og gruppeledere var forandringsagenterne, som sikrede den praktiske implementering af det nye system, herunder at …
- 4) … brugerne (alle medarbejderne i dette tilfælde), blev inddraget, trænet undervejs samt tog de nye tiltag og metoder i brug.

Jeg anbefaler at arbejde med disse 4 roller i ethvert forandringsprojekt. Det behøver ikke være så højpandet at arbejde med rollerne, bare du - som konsulent eller projektleder - har dem for øje. Du skal selvfølgelig blive enig med forandringsejeren (typisk direktøren) om, hvem der har de forskellige roller og hvad de indebærer. Dernæst skal du holde fast i rollerne og ressourcerne, undervejs i projektet.

Planer eller eksekvering?
Det er desuden vigtigere at du har en overordnet drejebog og at ovennævnte roller er på plads, end at du bruger megen energi på en fin projektplan, præsentationer og lignende.

Graden af formel planlægning og information afhænger selvfølgelig af kulturen i den virksomhed, hvor forandringerne skal finde sted, men ellers er det bare på med krum hals. Du ved nemlig ikke på forhånd, hvordan projektet vil udvikle sig, før I står midt i de specifikke udfordringer.

Og det er der, midt i en eller anden nød, der er svær at knække, at rollerne og ressourcerne er så gode at have på plads på forhånd!

Hold dig opdateret med LEDELSESSYSTEMER.DK

Vi følger udviklingen indenfor ledelsessystemer og opfordrer dig til at abonnere på vort nyhedsbrev, så du kan få direkte besked om relevante nyheder, artikler, cases og værktøjer.

Start gerne en debat i vores åbne Linkedin-gruppe eller i dens emne-specifikke undergrupper.

Du er også altid velkommen til at sende indholdsbidrag i form af gode cases eller idéer om relevante debatemner til vores redaktion, så vi kan hjælpe med at sprede viden om hvad der rører sig, hvad best practice er mv..

 

Kilde: Erik Nielsen, Vidensfolk.dk

Tilbage  |  Top

Senest opdateret 23-11-2014