LEDELSESSYSTEMER.DK
- FORUM OM LEDELSE OG SYSTEMER
QHSE i skøn forening

QEHS-index 2013 - viden om, hvad der rører sig indenfor ledelsessystemer, forbedringer og compliance

Systemer | Survey | 29-12-2013

Af: Erik Nielsen  |  Andre tags: Kvalitet, Miljø, OHS, CSR, Lean

LEDELSESSYSTEMER.DK gennemfører den første undersøgelse af, hvad der fokuseres på og hvilke resultater der nås i QEHS-afdelingerne i danske virksomheder. Bidrag med dine input og få værdifuld viden retur!

Årsskiftet er et passende tidspunkt at se tilbage. Og frem. Derfor har vi iværksat denne årligt tilbagevendende undersøgelse, der skal belyse hvad der er hhv. vil blive fokuseret på i det forgangne og det kommende år i QEHS-afdelingerne.

Undersøgelsen søger at dække et kvalitativt udsnit af danske private og offentlige virksomheder indenfor alle brancher. Alle virksomheder inviteres til at deltage i undersøgelsen - jo mere viden des bedre for alle interesserede parter!

Hvorfor skal du bidrage til undersøgelsen?
QEHS-indexet kan grundlæggende tjene to formål for dig, som bidrager med oplysninger om din virksomheds indsatser og resultaterne heraf:

1) Undersøgelsens spørgeskema i sig selv hjælper dig til at gøre en simpel status og evaluere på virksomhedens indsatser og resultater indenfor følgende områder: kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og -sikkerhed, CSR samt Lean, Six Sigma og procesforbedringer.

2) QEHS-indexet kan bruges af den enkelte virksomheds QEHS-ansvarlige samt af andre interessenter. Indexet giver viden og inspiration, som er værdifuld for den enkelte virksomheds sammenligning med andres indsatser og resultater samt i relation til planlægning af arbejdet med ledelsessystemer, forbedringer og overholdelse af krav.

Sådan giver og får du viden med QEHS-index 2013
Deltag i undersøgelsen inden udgangen af januar 2014 - brug dette online spørgeskema.

Når resultaterne foreligger, vil deltagere, som har bedt om det, modtage et eksemplar via e-mail. Resultaterne offentliggøres desuden via LEDELSESSYSTEMER.DK's øvrige kanaler, herunder via vort nyhedsbrev og til vore Linkedin-grupper.

LEDELSESSYSTEMER.DK er et samlingspunkt for QEHS-viden
Derfor opfordrer jeg til, at du bidrager til den viden som QEHS-indexet kommer til at give, ligesom jeg også opfordrer til, at abonnere på vort nyhedsbrev, bidrage med artikel-indhold, at melde dig ind i vores Linkedin- og netværksgrupper samt bruge både informationer og kataloger til at finde den viden og de ressourcer du har brug for i dit arbejde med at udvikle og drive din virksomheds integrerede ledelsessystemer, forandringer, forbedringer m.v..

Erik Nielsen, LEDELSESSYSTEMER.DK

Venligste hilsner,
Erik Nielsen
LEDELSESSYSTEMER.DK


 

Kilde: Erik Nielsen, Ledelsessystemer.dk

Tilbage  |  Top

Senest opdateret 23-11-2014