LEDELSESSYSTEMER.DK
- FORUM OM LEDELSE OG SYSTEMER

QEHS-index 2013 - Den første årlige analyse af danske virksomheders arbejde med forbedring af systemer og processer samt overholdelse af krav.

Deltag i LEDELSESSYSTEMER.DK's QEHS-index 2013
Udfyld skemaet herunder senest den 31. marts 2014.
Indexet publiceres af LEDELSESSYSTEMER.DK i april/maj 2014.

Indexets formål er, at QEHS-chefer m.fl. kan nyde godt af den samlede viden om, hvad der rører sig i andre virksomheder indenfor ledelsessystemer, procesforbedringer mv. samt indsatsen for at overholde krav (compliance). Det handler om afsluttede, aktuelle og kommende indsatser og deres resultater.

Indexet kan bruges af dig til at få overblik over nyttig viden og tendenser. Analyseresultaterne opdeles i brancher og virksomhedsstørrelse. Dermed kan viden bruges som inspiration til at iværksætte relevante indsatser i din egen virksomhed, samt til at benchmarke jeres egne indsatser og resultater op imod andres. Du kan samtidig med din deltagelse i analysen bruge skemaet som et redskab til at reflektere over og evaluere årets indsatser og deres resultater.

Oplysningerne i QEHS-indexet anonymiseres
, så du kan frit fortælle om din virksomheds indsats, resultater og erfaringer - vel vidende, at andre QEHS-interessefæller også fortæller dig, hvad der rører sig hos dem. LEDELSESSYSTEMER.DK behandler i øvrigt dine oplysninger fortroligt og bruger dem kun til det, du giver tilladelse til jf. dine valg i skemaet herunder.

På forhånd tak for din tid, som vil blive belønnet med en kopi af QEHS-indexet, når resultatet af undersøgelsen foreligger.

Nederst på denne side kan du læse mere om analysens formål, betingelser mv..

Din virksomheds indsatsområder i 2013

Beskriv kortfattet 1, 2 eller 3 indsatsområder (løbende tiltag eller projekter), som din virksomhed har arbejdet konkret med i 2013 - både dem der blev afsluttet i 2013 og dem der evt. fortsætter ind i 2014.

I felt 1.a og/eller 1.b bedes du nævne nummeret på den specifikke kravstandard, bekendtgørelse, direktiv eller lign., hvis en sådan er relevant for indsatsens mål og/eller baggrund.

Hvis indsatserne ikke er afsluttede, anslå da venligst graden af målopnåelse og ressourceeffektivitet felterne 2.a og 3.a ud fra aktuelt stade på svartidspunktet op imod projektplan eller anden konkret forventning om resultater.

Klik her for at se et kortfattet eksempel på besvarelser i felterne.
 > Indsats nummer 2 i 2013 (valgfri) - klik her ...
 > Indsats nummer 3 i 2013 (valgfri) - klik her ...

Forventede og planlagte indsatsområder i 2014

Beskriv kortfattet op til 3 indsatsområder (løbende tiltag eller projekter), som din virksomhed planlægger eller overvejer at arbejde konkret med i 2014.

Oplysninger om din virksomhed og dig 

Valgfri oplysninger.
Din stillingsbetegnelse:
Dit telefonnummer:
Din virksomheds navn:
Sådan fandt jeg ledelsessystemer.dk?:
Bemærkninger til ledelsessystemer.dk:

 
Indsend


Jeg og min virksomhed bidrager med ovenstående oplysninger til LEDELSESSYSTEMER.DK's QEHS-index 2013. Nedenstående betingelser for at deltage accepteres.

 


QEHS-indexets hvad, hvem, hvorfor - samt betingelser for deltagelse

LEDELSESSYSTEMER.DK foretager en årlig undersøgelse af, hvad der er og vil blive fokuseret på i det forgangne og det kommende år i QEHS-afdelingerne.

Undersøgelsen dækker et kvalitativt udsnit af danske private og offentlige virksomheder indenfor alle brancher - og alle virksomheder inviteres til at deltage med besvarelser i skemaet herover.

Formålet med undersøgelsen er, at:
 - spotte tendenser og deres baggrunde samt
 - give en indikation af, hvor vidt indsatsernes resultater lever op til forventninger (forbedringsmål) og krav (compliance).

Undersøgelsens resultater kan bruges af flere interessenter:
 - virksomheder kan benchmarke sig med andre i tilsvarende (og andre) brancher og tage kvalificerede beslutninger om nødvendige tiltag, der skal bringe virksomheden i den ønskede situation (konkurrence-, compliance-, resultatmæssigt),
 - videns- og uddannelsesinstitutioner og -virksomheder kan identificere potentielle forretningsområder og - i den udstrækning den enkelte analysedeltager ønsker det - også potentielle kunder. Sådanne leads eller særskilt formidling inkluderes ikke i offentliggjorte rapporter (læs mere herunder om vores fortrolige behandling person- og virksomhedsdata),
 - myndigheder og organisationer kan få indikationer af, hvorvidt krav implementeres og overholdes effektivt i specifikke brancher.

Interessenterne vil overordnet kunne bruge QEHS-indexet til at:
 - højne bevidstheden om de krav, der gælder hhv. er på vej ind/ud i den enkelte virksomhed og i brancher,
 - benchmarkingen (eller den enkeltes simple sammenligning / selvevaluering) vil kunne bruges til at udpege områder, der skal forbedres i den enkelte virksomhed og i brancher generelt
 - forholdet mellem indsats og resultater kan bruges af den enkelte virksomhed og i brancher generelt, til at vurdere, om arbejdet med forbedringer og compliance foregår effektivt
 - udpege områder, hvor der er brug for kompetenceudvikling, indkøb af videnservices, udvikling af netværksrelationer og andet, der kan forbedre den enkelte virksomhed eller brancher generelt.

Alle person- og virksomhedsdata behandles fortroligt af LEDELSESSYSTEMER.DK og udleveres ikke til tredjemand uden aktivt samtykke. I forbindelse med ovenstående spørgeskema kan indikeres, om respondenten har interesse i kontaktformidling til relevante kompetencevirksomheder, men oplysninger videregives heller ikke her uden aktivt samtykke.
 

Hvis du i forbindelse med besvarelsen har valgt at modtage vort elektroniske nyhedsbrev

Det får du
Gratis e-mail nyhedsbrevene indeholder korte resuméer af artikler m.v., som kan læses her på LEDELSESSYSTEMER.DK. Alle udgaver af eMagasinet Ledelsessystemer kan desuden læses online.

Ved at abonnere på nyhedsbrevene vil du mindst en gang om måneden blive holdt opdateret med væsentlige nyheder indenfor alle typer ledelsessystemer samt standarder, ledelse, forandringer og beslægtede fagområder.

Accept af elektronisk markedsføring
Når du abonnerer på nyhedsbreve fra LEDELSESSYSTEMER.DK, tillader du, at vi må sende vore nyhedsbreve som elektronisk post til din mailadresse. Nyhedsbrevene indeholder primært ovennævnte resuméer med links til artikler m.v. på LEDELSESSYSTEMER.DK. Der vil også være annoncer fra Ledelsessystemer.dk og andre virksomheder, som ønsker at markedsføre sine produkter og ydelser via vore informationstjenester.

Alle person- og virksomhedsdata behandles fortroligt af LEDELSESSYSTEMER.DK og udleveres ikke til tredjemand.

Afmelding/opsigelse af abonnement
Du kan til enhver tid opsige e-mail abonnementet ved at udfylde denne formular, hvor du vælger indstillingen "Nej tak (afmelding)" i øverste felt.

 
 

Tilbage  |  Top

Senest opdateret 23-02-2014