LEDELSESSYSTEMER.DK
- FORUM OM LEDELSE OG SYSTEMER
Paul E. Danchell A/S leverer teknologi af høj kvalitet. Med ISO 13485-certificeringen kan virksomheden dokumentere sit fokus på høj kvalitet inden for produktion af medicinsk udstyr, hvilket er til gavn for alle kunder.

Katastrofe afblæst af Danchells kvalitetsledelse

Kvalitet | Case | 22-11-2012

Af: Helle Kjærgaard Grüner  |  Andre tags: Audit, Systemer, Standarder

Interview med administrerende direktør Thomas Hansen og fabriksdirektør Søren Sandersen, Paul E. Danchell A/S, om værdien af deres ISO 13485 og ISO 9001 certificering.

Elektronikvirksomheden Paul E. Danchell A/S løste i 2012 en opgave for GN Resound, som mange – inkl. GN Resounds egne eksperter - på forhånd anså som en stor mundfuld. GN Resound havde på grund af oversvømmelse på sine produktionsfaciliteter i Thailand mistet al printkortmontage, og en global lancering otte uger fremme var i fare. Katastrofen var uundgåelig. Men på blot 7 uger lykkedes det Danchell at genetablere tabte printkort, og kvaliteten var i top. En opgave de fik, fordi de har et højt kvalitetsfokus og er certificeret efter ISO 13485-standarden.

Paul E. Danchell A/S er underleverandør inden for elektronikmontage og fremstilling af elektronikprodukter fra forbrugerelektronik til medicinsk udstyr. Virksomheden differentierer sig ved at have et højt teknologisk fokus, fleksibilitet og en pragmatisk tilgang til kundernes behov – uden at gå på kompromis med kvaliteten. ”Holdningen til kvalitet er en integreret del af vores kultur, og var den ikke det, så var vi her ikke,” siger Søren Sandersen, fabriksdirektør. Danchell sætter kvalitet højt, hvilket de altid har gjort, men certificering efter ISO 9001 og 13485 er med til at sikre, at udviklingen mod højere kvalitet fortsætter. Især standarden ISO 13485, som er rettet mod kunder i medicinindustrien, er med til at sikre og højne kvaliteten for alle Danchells kunder.

ISO 13485-certificering skaber forretningsmuligheder
Den pragmatiske holdning, fleksibilitet og det høje kvalitetsfokus gør, at Paul E. Danchell er i stand til at løse opgaver, hvor andre har kastet håndklædet i ringen – som opgaven for GN Resound. ISO 13485-certificeringen var en stærk medvirkende faktor til, at det kunne lykkedes. ”Det er fordi du holder fast i kvaliteten og ikke går på kompromis med den, at det lykkedes – ellers ville det ikke være lykkedes. Så ISO 13485-standardens krav er grundlag for, at det lykkedes” siger Søren Sandersen.

Certificering er værdiskabende
Standarder og certificering er ikke kun med til at skabe nye forretningsmuligheder men samtidig en væsentlig faktor i udviklingen af kvalitet i virksomheden. Certificeringer er med til at skabe en kvalitetskultur, fordi de enkelte medarbejdere har en standard at læne sig op ad. ”Tidligere kunne man diskutere, hvad god kvalitet er, som kunne være påvirket af situationen. I dag er kvalitet bestemt af standarden,” siger Søren Sandersen. Dette giver medarbejderne pondus, fordi det er objektivt givet, hvad kvalitet er. Medarbejderen får et større ansvar og tager også ansvaret, fordi de er klædt på til det. ”Vi kan mærke, at det er med til at skabe en kvalitetskultur – det giver en mere åben og dialogbaseret kultur, hvor man tør tage et ansvar og en holdning,” siger Søren Sandersen.

Paul E. Danchell A/S certificeres af Bureau Veritas Certification efter standarderne ISO 9001 og ISO 13485, og Søren Sandersen og Thomas Hansen, administrerende direktør, er glade for samarbejdet. ”Vi mødes af kompetente auditorer, og via deres audits har vi været i stand til at løfte vores kvalitet yderligere. Det er med til at udvikle vores forretning,” siger Thomas Hansen. Han bakkes op af Søren Sandersen, som tilføjer: ”Det er enormt vigtigt, at vi får det rette billede af vores kvalitet, og det får vi.”

Fremtiden i Danchell
Danchell fortsætter sit arbejde med standarder og certificering som værdiskabende for virksomheden. ”Standarderne er med til at udvikle vores virksomhed,” siger Thomas Hansen. Derfor kigger de også på andre certificeringer som mulighedsskabende for forretningen. For som de siger, så er det en ting at læne sig op ad en standard, men det er noget andet at være certificeret. ”Ved at være certificeret sikrer du, at standarden er integreret i alle dine processer. Hvilket gør en stor forskel,” siger Søren Sandersen. ”Certificeringer åbner muligheder for os i markedet. At inkorporere en ny standard gør, at vi bliver stærkere, hvilket er med til at styrke vores total palette. Hvilket i sidste ende har skabt en bedre organisation og bedre processer,” siger Søren Sandersen. Katastrofen er afblæst. Kvalitet er hævet. Ikke underligt, at Danchell er vellidt af sine kunder.

Facts om Paul E. Danchell A/S

 • Etableret i 1966 af Paul E. Danchell
 • Totalleverandør inden for elektronikproduktion
 • 90 medarbejdere
 • Certificeret af Bureau Veritas Certification efter ISO 9001:2008 i 2005 og ISO 13485 standarderne i 2010
 • Paul E. Danchell har tre gode råd til virksomheder, der overvejer at lade sig certificere efter ISO 13485-standarden: Se det som en fremtidig forudsætning for at kunne lykkedes. Gå ind i det og tro på at det lykkedes. ISO 13485-standarden skal inkorporeres i dine processer men se det som værdiskabende for din virksomhed og ikke som en arbejdspukkel. Invester i kvalitet fordi det gør det nemmere at samarbejde med kunder.

Facts om ISO 13485

 • Certificering af kvalitetsstyringssystemer og CE-mærkning af medicinsk udstyr
 •  Fordele ved et certificeret kvalitetsstyringssystem:
   - Overblik over og styr på virksomhedens forretningsgange
   - Bedre udnyttelse af ressourcerne
   - Overblik over og fokus på kvalitetsproblemer og forbedringsmuligheder
   - Styr på reklamationer og fokus på kundetilfredshed
   - Øget medarbejderengagement og -motivation
   - Øget troværdighed over for myndigheder og kunder
   - Dokumentation for overholdelse af myndighedskrav.
    

Hold dig opdateret med LEDELSESSYSTEMER.DK

Vi følger udviklingen indenfor ledelsessystemer og opfordrer dig til at abonnere på vort nyhedsbrev, så du kan få direkte besked om relevante nyheder, artikler, cases og værktøjer.

Start gerne en debat i vores åbne Linkedin-gruppe eller i dens emne-specifikke undergrupper.

Du er også altid velkommen til at sende indholdsbidrag i form af gode cases eller idéer om relevante debatemner til vores redaktion, så vi kan hjælpe med at sprede viden om hvad der rører sig, hvad best practice er mv..

 

Kilde: Salgs- og marketingkoordinator Helle Kjærgaard Grüner, Bureau Veritas Certification

Tilbage  |  Top

Senest opdateret 23-11-2014