LEDELSESSYSTEMER.DK
- FORUM OM LEDELSE OG SYSTEMER
  Begivenhedens Navn
Tema / kort beskrivelse af begivenheden i en til to linjer (maks. 150 tegn).
Tid:
Sted:
Information:
dd.mm.åååå - dd.mm.åååå
Sted, By, Land
Hjemmeside   Program   Deltagere   Tilmelding   
Relevant for (kategorier) Kvalitet & Excellence    Arbejdsmiljø & Sikkerhed    Miljø & Energi    Social ansvarlighed    Standarder    Måling & Metrologi    Systemer (IT, IMS mv.)    Audit & Inspektion    Ledelse & Styring    Forandring & Forbedring    Lean & Six Sigma
Eventbeskrivelse

I dette felt vises din beskrivelse af begivenheden. Beskrivelsen skal være målrettet potentielle deltagere og evt. udstillere, som finder eventen ved at søge på LEDELSESSYSTEMER.DK.

Du forfatter og opstiller selv teksten og kan benytte almindelig formatering så som fed og kursiv skrift, samt punktopstilling og nummeropstilling.

Det er muligt at indsætte hyperlinks i teksten, som peger på permanente sider, PDF-dokumenter m.v., som ligger på din virksomheds eller eventens hjemmeside, samt til videoklip m.v., der ligger på eksterne tjenester som Youtube. Vi kontrollerer jævnligt, at hyperlinks virker og kontakter dig, hvis der findes fejl.

Hvis du vil gøre opmærksom på nyheder, dele din viden eller  konkrete cases eller værktøjer, så skal disse udgives som Viden & Inspiration. Dermed kommer de med i vort nyhedsbrev og ligger under den/de relevante kategorier i Viden & Inspirations-sektionen. Der linkes til artiklen fra din eventbeskrivelse i boksen til højre herfor, ligesom der også linkes fra artiklen til eventbeskrivelsen.

Du vælger selv om der skal stå lidt eller meget i eventbeskrivelsen - men en god beskrivelse er ikke for lang og kommer lige til sagen, så læseren hurtigt kan se, om det, din event tilbyder er det, denne har brug for ...

 
Event informationer mv.
 
Kompetencekategorier
Specifikke temaer/kompetencer
Option hvis relevant: Arrangørens virksomhedsprofiler

Tilbage  |  Top

Senest opdateret 12-01-2014  
 
Version: 2012-01
 

Om arrangøren
I dette felt vises arrangørens generelle profil, f.eks. den korte version af det, der står på arrangørens hjemmeside under "om os".
Kontaktoplysninger
Virksomhed: Arrangørens navn
Adresse:
Postnummer:
By:
Telefon: Arrangørens hovednummer
CVR nr.: DK12345678
Hjemmeside: www.arrangøren.dk 
Kontakt (1): Dit Navn
Telefon (1): Dit telefonnummer
E-mail (1): Din E-mail
Kontakt (2): Din kollegas navn
Telefon (2): Din kollegas telefonnummer
E-mail (2): Din kollegas E-mail
 


Vil du oprette en
eventbeskrivelse?
- Klik her -